Inspiratie

Maak een plan A én een plan B

De stelling voor het Parkeerpanel is deze keer; Nú kiezen voor een lage(re) parkeernorm: dé oplossing of de oorzaak van een toekomstig probleem? Dave Linssen van Kwirkey reageert op de stelling.

Data heeft ook gevoel

Parkeren is emotie! Keuzes over parkeerbeleid moet je niet maken op basis van emotie of onderbuikgevoel maar op basis van data. Tot zover hopelijk niets nieuws… maar in data zit ook gevoel! Data is heel gevoelig voor interpretatie. Foutief gebruik van data en de emoties vliegen je om de oren.

Niet iedere parkeerlocatie wordt een volwaardige hub

Leden van Het Parkeerpanel van Mobiliteitsplatform reageren ieder magazine op een vraagstelling. De vraag in Mobiliteitplatform nr 1: Wanneer is een mobiliteitshub succesvol te noemen? Marc Moonen van Kwirkey geeft zijn reactie.

Laat parkeerder meepraten voordat je een besluit neemt

De parkeerder moet aan tafel zitten om te komen tot een gedragen beleid of dienst. Dat stellen Marc Moonen en Dave Linssen van Kwirkey. Via parkeertafels moet de mening van de parkeerder meer doorklinken in de totale parkeerbeleving. “Eerste voorwaarde is dat je mensen mee laat praten voordat je een besluit neemt.”

Rol parkeerder wordt belangrijker in 2020

Er moeten ‘parkeertafels’ georganiseerd worden waarbij exploitanten, beheerders, leveranciers, gemeenten, adviseurs en belangenorganisaties samen parkeerdoelstellingen gaan benoemen. Dat stellen Dave Linssen en Marc Moonen van het net opgerichte bedrijf Kwirkey.

Smart Mobility: vroeger, nu of later?

Dave Linssen, parkeeradviseur Kwirkey Mooie innovaties volgen elkaar in een steeds sneller tempo op. Smart mobility is er zo één: mooie term, bekt lekker en zorgt voor discussie. De vraag die bij mij naar boven komt, is wat mobiliteitsoplossingen vandaag de dag anders maakt dan...