Gemeente Roermond

Vraag

De Raad van de gemeente Roermond had de wens om alle elementen met betrekking tot parkeren beter op elkaar af te stemmen, zodat de beschikbare parkeercapaciteit zo optimaal mogelijk wordt benut: de juiste parkeerder, op de juiste plek, op het juiste moment en tegen het juiste tarief.

Oplossing

Het uitvoeren van een parkeeronderzoek, onder andere met de inzet van een scanauto. Op basis van dit parkeeronderzoek zijn de parkeercapaciteit, parkeerdruk, doelgroepen, tarieven, wensen en eisen van stakeholders en andere verwante zaken in beeld gebracht. Vervolgens is een integraal advies opgesteld, inclusief financiƫle doorrekeningen.