Business Park Stein

Vraag

Het Business Park Stein kampt met parkeeroverlast van voornamelijk personenauto’s gedurende de kantoortijden die zorgen voor een onoverzichtelijke situatie, beperkte manoeuvreerruimte van vrachtverkeer en een slechtere bereikbaarheid van bedrijven. Gedurende de avond- en nachtsituatie zorgen illegaal (buitenlandse) geparkeerde vrachtwagens voor problemen inzake de bereikbaarheid en laten ze veel (zwerf)vuil achter. Deze situatie komt de uitstraling van het totale gebied niet ten goede.

Oplossing

In samenwerking met Royal Haskoning DHV een parkeeronderzoek uitgevoerd om het parkeerprobleem op Business Park Stein in kaart te brengen en te onderzoeken welke oplossingsmogelijkheden er zijn. Tijdens het onderzoek is de benodigde parkeercapaciteit in kaart gebracht, onderzocht waar de parkeerdruk het hoogste is en wie de veroorzaker hiervan is en zijn uitbreidingsmogelijkheden op particulier en gemeentelijk grondgebied bekeken. Dit heeft geleid tot een inrichtingsadvies voor het volledige Business Park Stein.