Gemeente Rijswijk

Vraag

Parkeren is binnen de gemeente versnipperd georganiseerd. De uitvoering van de diverse parkeertaken is niet helder beschreven, waardoor de gemeente met name volgend en minder sturend is.

Oplossing

Door de CARR-aanpak te kiezen (concretiseren, analyseren, registeren en rapporteren) is er op basis van de huidige situatie, data, wensen en eisen een start gemaakt met de uitvoering van de parkeertaken en zijn deze in een plan van aanpak beschreven zodat de gemeente hier zelf verder mee aan de slag kan.