Waalfront Nijmegen

foto: Dok architecten

Vraag

Het gebied Waalfront is in ontwikkeling als nieuwbouwlocatie, waarbij er keuzes gemaakt dienen te worden over de manier van mobiliteitsmanagement, van parkeercapaciteit, inzet van deelmobiliteit en MaaS oplossingen. Binnen de gebiedsontwikkeling Waalfront is de wens om voor het deelproject Waalkwartier een gedragen mobiliteitsvisie op te stellen.

Oplossing

Gewenste uitkomst is een breed gedragen visie op mobiliteit voor het Waalfront, met specifieke focus op de nog te ontwikkelen plannen Dijkkwartier West, Waalkwartier (inclusief Honig complex) en de Waalhaven (meer in het bijzonder de mogelijkheid van het wegnemen van het parkeren langs de haven).