Smart Mobility: vroeger, nu of later?

Dave Linssen, parkeeradviseur Kwirkey

Mooie innovaties volgen elkaar in een steeds sneller tempo op. Smart mobility is er zo één: mooie term, bekt lekker en zorgt voor discussie. De vraag die bij mij naar boven komt, is wat mobiliteitsoplossingen vandaag de dag anders maakt dan vroeger? Taxi’s zijn er altijd al geweest, carpoolen is niet nieuw, fietsen werden door studenten altijd al ‘gedeeld’ en het openbaar vervoer werd ook al gebruikt.

De beste definitie van smart mobility die ik kan vinden is: ‘Om Nederland ook in de toekomst bereikbaar, veilig en leefbaar te houden, willen we de kansen benutten die nieuwe informatie- en communicatietechnologieën ons bieden. Deze inzet van innovatieve ICT-oplossingen noemen we smart mobility.’

Behoeften
Doordat mobiliteit gezien wordt als een commerciële kans, springen bedrijven massaal op de ‘mobiliteitstrein’ en wordt de markt overspoeld door marktpartijen die allemaal een stukje van de taart willen opeten. De nietsvermoedende consument wordt overspoeld met oplossingsmogelijkheden voor een probleem waar hij wellicht de noodzaak niet eens voor voelt. Wat is dan nu de noodzaak om mobiliteit anders te benaderen en in te zetten?

Noodzaak is nu net de belangrijkste drijfveer voor een consument, denk ik. Wanneer de consument de noodzaak voelt, gaat hij pas nadenken over zijn eigen positie en bijdrage. Dan pas zal hij vastgeroeste patronen doorbreken. Tot die tijd zal hij de toegeworpen zaken ter kennisgeving aannemen en bewaren en laat hij zich lastig sturen en niet makkelijk dwingen.

Naast noodzaak is bezit een belangrijk aspect. Nog steeds koppelen we het bezitten van een voertuig aan onafhankelijkheid, status en vrijheid. Dit is een diepgewortelde behoefte. Doordat elektrisch voertuigen de komende jaren goedkoper worden, daar waar kosten voor het ov enkel stijgen, wordt de wens een auto te hebben nog eens extra gevoed.

Spannende tijden
Het worden spannende tijden waarin de keuzes van nu grote gevolgen voor de (nabije) toekomst hebben. Verschillen in problematiek en oplossingen tussen de grote steden en kleinere gemeenten zorgen ervoor dat er niet één gouden oplossing voorhanden is. Het centraal aanbieden van alle mobiliteitsdiensten, zowel publiek als privaat, is al een prima eerste stap. Het wordt de consument in ieder geval makkelijker gemaakt als hij op één platform alle mogelijke diensten kan zien en afnemen.

Alle nieuwe ontwikkelingen hebben uiteraard ook een effect op parkeren. Steeds meer steden willen auto’s weren uit hun binnensteden, waardoor een verschuiving van on- naar off-street parkeren voor de hand ligt. Parkeren zal meer gaan plaatsvinden aan de rand van steden. Mobiliteitshubs, extra services in parkeergarages en pick-up- en drop-offpoints voor online bestelde producten zijn oplossingen die deze ambitie prima kunnen ondersteunen.

De rol van parkeren mag in de gehele verandering binnen de mobiliteitsketen niet worden onderschat. Immers, goede parkeeroplossingen staan niet stil; ze brengen hele gebieden in beweging! Maar dan moeten we wel luisteren naar wat de consument wil en niet iets opdringen waar geen behoefte aan is.

Lees het volledige magazine waar deze blog in is geplaatst: Biind Magazine