Mobiliteitsvisie en Roadmap Projecten

Avans Hogeschool

Opdrachtgever:
Expertise:

Avans Hogeschool heeft meerdere onderwijslocaties in Breda, ’s-Hertogenbosch, Roosendaal en Tilburg, die fysiek bereikbaar moeten blijven. Om dit te waarborgen, is er behoefte aan een Mobiliteitsvisie en een Roadmap Projecten. Aan ons de vraag om deze op te stellen.

Allereerst is er een Mobiliteitsvisie opgesteld waarin de relevante doelgroepen met hun kenmerken zijn beschreven. Vervolgens hebben we de mobiliteitsbehoefte per doelgroep en per moment geïnventariseerd waarbij we rekening hebben gehouden met toekomstige ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit én de toekomstplannen van Avans. Daarnaast hebben we een Roadmap Projecten opgesteld met concrete initiatieven op het gebied van mobiliteit.

 

PLAN

Interactief overleg en visueel resultaat

Met het team van Avans zijn we interactief te werk gegaan om de wensen en eisen met betrekking tot de bereikbaarheid van verschillende locaties in kaart te brengen. Dit hebben we gedaan door middel van interactieve brainstormsessies en vergaderingen om de geprioriteerde projecten te plannen en in de tijd te plaatsen. Deze resultaten hebben wij visueel gemaakt in één integrale afbeelding.

PAPIER

Van concept naar definitief

De resultaten van deze sessies hebben we in een iteratief proces uitgewerkt en opgenomen in zowel de Mobiliteitsvisie als de Roadmap Projecten. De opmerkingen vanuit de organisatie over de conceptplannen zijn verwerkt in de definitieve plannen. Deze plannen zijn ter beoordeling aan Avans voorgelegd.

PRAKTIJK

Concreet, uitvoerbaar en tastbaar  

Na de goedkeuring van de plannen zijn we samen met Avans gestart met de voorbereiding en uitvoering. Op deze manier geven we de plannen een concrete en tastbare vorm.

Kwirkey en Avans zijn nog volop bezig met de uitrol van deelprojecten. Op dit moment zijn verschillende deelprojecten, waaronder het , al operationeel. Dit stelt verschillende belanghebbenden in staat om zelf te ervaren welke initiatieven Avans neemt om de bereikbaarheid van haar locaties te optimaliseren, zowel nu als in de toekomst.

Team van specialisten

Binnen Kwirkey heeft een team van vijf (senior) adviseurs de diverse projecten gewerkt. Binnen Avans managers, projectleiders en (beleids)medewerkers vanuit Sustainable Business Operations, Vastgoed & Huisvesting, Fiscale zaken en HRM.

Benieuwd wat we samen kunnen bereiken?