Programma Manager Parkeren

Gemeente Hilversum

Opdrachtgever:
Expertise:

Door een overvloed aan auto’s loopt het verkeer in Hilversum langzaam vast. De gemeenteraad heeft daarom een nieuwe mobiliteitsvisie vastgesteld. Het is nu de taak van Gemeente Hilversum om deze te implementeren en wij helpen daarbij.

Nieuw parkeerbeleid en parkeernormennota

Het uitvoeringsprogramma van de mobiliteitsvisie omvat veel maatregelen ter bevordering van alternatieve vervoersmiddelen, zoals de fiets en het openbaar vervoer. Daartegenover staan ontmoedigende maatregelen voor de autobestuurder die moeten leiden tot minder auto’s in de stad. Dit beleid is niet bedoeld om auto’s te hinderen, maar om een balans te creëren en auto’s te faciliteren als onderdeel van de mobiliteitsketen. Met als hoofddoel: een goede bereikbaarheid van de stad.

Aan ons de vraag om een nieuw parkeerbeleid en parkeernormennota op te stellen.

Wij leverden de Programma Manager Parkeren, die verantwoordelijk is voor het opstellen van deze beleidsdocumenten, inclusief de financiële onderbouwing en de organisatorische consequenties.

 

PLAN: Alles begint met data

We analyseerden de parkeerdruk, het aantal vergunningen en de te verwachten effecten van de uitbreiding van gereguleerd parkeergebied. Daarnaast voerden we gesprekken met stakeholders en andere teams en afdelingen binnen de gemeente.

PAPIER: De beleidsdocumenten

In een iteratief proces werden de wensen op papier uitgewerkt, herhaaldelijk afgestemd en weer aangepast. Om uiteindelijk, in samenspraak met alle stakeholders, tot een breed gedragen beleid te komen.

PRAKTIJK: Een helder en uitvoerbaar plan

Onze Programma Manager Parkeren werkte ter plaatse. Hierdoor kon er een sterke verbinding worden gelegd met de praktijk, de collega’s en politieke gevoeligheden. De bevindingen konden op deze manier optimaal verwerkt worden. Bovendien zorgde deze aanpak ervoor dat er geen papieren plan werd gemaakt, maar een plan dat ook daadwerkelijk uitvoerbaar bleek in de praktijk. Namelijk een gedragen parkeerbeleid dat zowel op inhoud, organisatie als financiën draagvlak heeft.

Benieuwd wat we samen kunnen bereiken?