Mobiliteitsvisie en Roadmap Projecten

Stadshart Woensel

Opdrachtgever:
Expertise:

Winkelcentrum Woensel heeft een kwaliteitsimpuls nodig. Steeds meer winkels staan leeg. Om het centrum te behouden voor de ruim 100.000 inwoners van deze wijk is er een ontwikkelprogramma gemaakt. Het programma, opgesteld door onze opdrachtgevers Certitudo en Gemeente Eindhoven, schetst een visie hoe het winkelcentrum en de wijk er in de toekomst uit gaan zien.

Onze opdracht: de bereikbaarheid van het gebied tijdens en na de ontwikkeling van het centrum voorspellen, organiseren en realiseren.

PLAN: Gebied-parkeerbalans

In een werkgroep gevormd door verkeersdeskundigen, stedenbouwkundigen en ontwikkelaars hebben we op basis van het ontwikkelprogramma een gebied-parkeerbalans opgesteld. Dit programma heeft betrekking op zowel auto’s als fietsen en beslaat verschillende fasen van het project.

Aanbeveling kwaliteit parkeervoorzieningen

Vanuit dit plan hebben we een aanbeveling gedaan over het aantal en de kwaliteit van de parkeervoorzieningen. Vervolgens heeft de stedenbouwkundige onze aanbevelingen met betrekking tot het concept en ontwerp van de parkeergarage verwerkt en opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan voor deze locatie

 

PAPIER: Mobiliteitsvisie

De inzichten die wij hebben opgedaan tijdens de planningsfase zijn verwerkt in de mobiliteitsvisie als onderdeel van het nieuwe bestemmingsplan. Deze visie omvat onder andere aandacht voor deelmobiliteit, bereikbaarheid voor fietsers en voetgangers, parkeerorganisatie en exploitatie (kosten, opbrengsten en klanttevredenheid). De totale

bereikbaarheid, zowel tijdens de ontwikkelingsfase als na de voltooiing van het project, wordt hier niet vergeten.

Ontwerp parkeergarage

Onze specialisten op het gebied van plattegronden adviseren over de beste locatie, de efficiëntste indeling (navigatie binnen) en de beste bereikbaarheid van de garage. Voor zowel parkeer- en fietsoplossingen.

PRAKTIJK: Een duurzame oplossing

Om ons advies kracht bij te zetten, hebben we de parkeerdruk in kaart gebracht. Dit doen we door middel van real-time monitoring met behulp van sensoren. Daarnaast hebben we op de locatie een tijdelijke mobiliteitshub ingericht om bezoekers en toekomstige bewoners alvast kennis te laten maken met de mogelijkheid van het delen van auto’s.

Woensel is klaar voor de toekomst

Wij hebben een plan opgesteld dat door kwalitatieve, kwantitatieve, financiële en innovatieve piketpalen gestuurd kan worden. Wij leverden het platform, de set van afspraken waarbinnen de mobiliteitsontwikkeling gemanaged wordt en de ontwikkeling hiervan.

Eindresultaat: Een positieve ontwikkeling van de wijk die bijdraagt aan een beter milieu én de drukte op de wegen en parkeerplaatsen tegengaat. Zo heeft Kwirkey, samen met haar opdrachtgevers de wereld weer een beetje beter gemaakt. Hier zijn we trots op!

Benieuwd wat we samen kunnen bereiken?