Auto te gast in Kazernekwartier Venlo

Nieuws

 

19-9-2023

Het Kazernekwartier in Venlo wordt ontwikkeld tot stadswijk. Over het voormalige kazerneterrein in Venlo is jaren vergaderd en er zijn veel plannen gemaakt. Maar nu liggen er concrete ontwerpen, drie bouwcombinaties hebben zich gecommitteerd aan de uitvoering en volgend jaar gaat de eerste schop de grond in.

Het Kazernekwartier in Venlo wordt een bijzondere stadswijk. Er komen onder andere 500 woningen, ruim 100 studentenwoningen en functies die de wijk extra levendig maken. Bijzonder is ook het mobiliteitsconcept voor de wijk.

Samenwerking met 3 bouwcombinaties

Kwirkey heeft het mobiliteitsconcept ontwikkeld waarin de auto ‘te gast’ is. Wandelen, fietsen, deelmobiliteit en het OV krijgen voorrang op de privéauto. Als je auto’s op de straten geparkeerd ziet, dan zijn dat de deelauto’s. De rest staat uit het zicht in een van de twee parkeerhubs aan de randen van de wijk, ook om de mogelijkheden en voordelen van deelmobiliteit te benadrukken.

Het project wordt in gezamenlijkheid ontwikkeld door drie bouwcombinaties: Janssen de Jong Projectontwikkeling (Team Vrijdag), Laudy-Mulleners en Weski-Woonwenz. Ook dat maakte voor Kwirkey dit project anders dan andere. Nu moesten drie partijen in plaats van één ontwikkelaar zich achter dit gewaagde mobiliteitsconcept scharen. Maar dat bleek snel te gaan.

Verder komt het niet vaak voor dat er in een stad een compleet nieuwe wijk gebouwd kan worden. Het Kazernekwartier is bijna een afgescheiden gebied binnen de stad. De wijk wordt begrensd door de Maas, een bedrijventerrein en het spoor. De aansluiting op en uitwisseling met de omgeving zijn zo, dat het Kazerne Kwartier geen overlast veroorzaakt naar de omgeving.

Kwirkey heeft het concept ontwikkeld en de haalbaarheid getoetst zodat deze aansluit op de wensen van de gemeente en de ontwikkelaars om toekomstbestendig en duurzaam met mobiliteit om te gaan. Het past binnen de visie, maar is vooral praktisch. “Wij denken aan de voorkant van het concept al aan de uiteindelijke uitvoering”, aldus Kwirkey. Vanaf 2024 wordt het project gefaseerd gerealiseerd.