Wat is het juiste moment om het parkeersysteem te kiezen?

Nieuws

 

Kun je de juiste parkeerinstallaties selecteren als de parkeergarage alleen nog op papier bestaat en de toekomstige exploitant nog niet in beeld is? Of wordt die keuze pas relevant als het project wordt opgeleverd en de gebruiker bekend is? In de praktijk zien we dat een tijdige – en juiste – keuze hoge kosten en veel gedoe in de exploitatie kan voorkomen.

Voor een projectontwikkelaar of aannemer heeft parkeren zelden de hoogste prioriteit. Hoe de parkeergeleiding, de registratie, betaling en toegang uiteindelijk worden geregeld, is aan de nieuwe eigenaar of exploitant. De projectontwikkelaar of aannemer kijkt voornamelijk naar het gebouw zelf en de wettelijke eisen die daarbij horen om het gebouw veilig te exploiteren. Zij zijn niet bezig met de parkeergebonden installaties zoals parkeerapparatuur, poorten of speedgates, intercom en CCTV. Daarom wordt bijvoorbeeld tijdens de bouw gekozen voor een simpel toegangshek of type speedgate die later in de exploitatie niet geschikt blijkt te zijn. Of je hebt te maken met twee leveranciers waarbij de verantwoordelijkheden niet juist in de demarcatie zitten.

Scheef in de exploitatie?

Die keuze kan voor de uiteindelijke exploitant een dure blijken te zijn. Het kan leiden tot een ongewilde vendor lock-in, tot onnodig hoge beheer- en onderhoudskosten of minder parkeergemak voor de gebruiker. Wie kiest voor een bepaald type poort of speedgate, weet bijvoorbeeld niet dat de exploitant vervolgens vastzit aan een duur en gebruiksonvriendelijk toegangsmiddel. Daarnaast komen we geregeld projecten tegen met moderne parkeergebonden installaties met een volwaardig systeem van kentekenherkenning in combinatie met uitgifte van parkeertickets en (full service) betaalautomaten maar dan in een situatie waarbij bezoekers de eerste twee uur gratis kunnen parkeren. Dan gaat het in de exploitatie behoorlijk scheeflopen tussen kosten en opbrengsten. Niet zelden worden wij ingeschakeld om dergelijke dure keuzes te herstellen.

Advies aan de voorkant betaalt zich uit

Parkeren is geen sluitpost. Juist in een vroeg stadium in een project is het van belang om de context en uiteindelijke toepassing van het parkeren mee te wegen bij de keuze voor de parkeeroplossing. Hoe ziet de omgeving eruit, wat is de situatie bij andere garages, zijn parkeerders voornamelijk bezoekers, kortparkeerders, hotelgasten, bewoners of zakelijke gebruikers? Alleen dan kun je de parkeersystemen en -installaties kiezen, die ook op de langere termijn het beste en kostenefficiëntste zijn.

Kwirkey wordt gelukkig steeds vaker vroegtijdig betrokken bij projecten vanwege onze brede kennis en jarenlange praktijkervaring. We adviseren in de planfase, helpen mee om plannen concreet te maken op papier en zijn bij uitstek het adviesbureau dat bijdraagt aan parkeeroplossingen die zich in de praktijk blijven bewijzen.

Wil je meer weten over onze visie en aanpak? Wil je een project bespreken dat wel wat parkeerverstand kan gebruiken? Neem contact op met ons.