Leesvoer

Parkeren

Data heeft ook gevoel

  Parkeren is emotie! Keuzes over parkeerbeleid moet je niet maken op basis van emotie of onderbuikgevoel maar op basis…